כדאי לדעת
Enter your title here
Enter your title here
מחשוב ענן (cloud computing) - שירותי מחשוב הניתנים למשתמשים באמצעות מחשב מרוחק אליו מתחבר המשתמש דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי.
בענן נמצאים המידע , הנתונים והתוכנות, אשר מאפשרים למשתמש להתחבר מיחידה מרוחקת ולבצע פעולות שונות על המידע , חיבור לדואר אלקטרוני וכו'. המשתמש יכול לבצע את כל הפעולות בדומה לפעולות המבוצעות  מול מחשב מרכזי או שרת ייעודי מקומי. כתוצאה מכך אין המשתמשים צריכים לרכוש ולנהל מערכות מחשוב מקומיות ובמקום זאת שוכרים אותה כשירות מספקים שמעמידים מערכות מחשוב דרך האינטרנט.
המשתמש בענני המחשוב עשוי להיות ארגון גדול, ארגון בינוני או קטן או אדם בודד. הספק הוא בדרך כלל חברה גדולה, שפיתחה תשתיות מתאימות ומספקת שירותים למספר גדול של משתמשים. הלקוח משתמש בשירותי הספק באמצעות האינטרנט מבלי צורך לדעת על הסביבה הטכנולוגית ממנה מופעלים שירותים אלה.
מחשוב הענן מאפשר להימנע מהוצאות גדולות על רכישת ציוד תשתיות ותוכנות ומהצורך לנהל אותן, מאחר והתשלום הינו רק עבור השירות שמקבל הלקוח.

החזון של מחשוב הענן הוא לאפשר למשתמשים להתחבר לכל שירותי המחשוב להם זקוקים באמצעות האינטרנט מתחנת עבודה בסיסית ביותר.

חומת אש (firewall)-  היא תוכנה לניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות וניסיונות חדירה זדוניות דרך רשת התקשורת שהמחשב מחובר אליה. מערכת זו מהווה כיום מרכיב חשוב באבטחת המידע יחד עם תוכנת אנטי וירוס פעילה ומעודכנת. היא יכולה להיות מיושמת בכל מחשב המחובר לרשת, או על שרת ייעודי.

אבטחת מידע  -  אבטחת המידע עוסקת במקרים רבים בהגנה כנגד מתקפות מחוץ לארגון, כגון, מתקפות האקרים מניעת כניסת תוכנות זדוניות, מניעת וירוסים, אשר פוגעים או משכפלים מידע השמור ברשת המחשוב. אך בנוסף על כך אין לשכוח את האיום מבפנים. האיום מבפנים יכול להיות ע"י עובד בעל גישה למידע רגיש, אשר מחק או שינה מידע לאחר עזיבתו את החברה, או העביר מידע מתוך הארגון לחברה מתחרה. פגיעה במידע יכולה להתרחש גם בתום לב ע"י הכנסת דיסק הנראה כבלתי מזיק עם וירוסים, או תוכנות זדוניות המתקבלת מהרשת או בדואר אלקטרוני. התקנת תוכנת אנטי וירוס יחד עם מעקב אחר פעולות המשתמשים, מידור המידע והדרכה נכונה של משתמשי המחשב בארגון יכולה למנוע פגיעה במידע או העתקתו  וכך לצמצם מאד את האיום מבפנים.