פיתוח אתרי אינטרנט
פיתוח, בניה, הקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט אינפורמטיביים, אינטראקטיביים ומסחריים.
בדורטק ניהול מערכות מידע ניתן לקבל את אפיון האתר יחד עם סיוע בכתיבת התכנים השיווקיים.
נוסף על כך ניתן לקבל קישור האתר, על פי הצורך, למערכות המידע הפנימיות בארגון.
Enter your title here
Enter your title here